Mosekunds Merkzeugkasten

Wolfgang Hübner "Mosekunds Merkzeugkasten" (Buchcover)

Wolfgang Hübner, »Mosekunds Merkzeugkasten«, Hrsg. Hans-Dieter Schütt, Illustrationen Henry Büttner.
ISBN 978-3-359-02448-4